Word Vriend

Vrienden van Laren Klassiek

Vrienden van Laren Klassiek dragen op een actieve manier bij aan het succes van de Stichting Laren Klassiek. In de afgelopen jaren hebben zij de basis gelegd voor de jaarlijkse uitvoering(en). Tegelijkertijd vormen zij ook het gremium dat het voortbestaan van de Stichting Laren Klassiek garandeert. Een uniek netwerk op een hoogwaardige kwalitatieve manier zich presenteert. Vrienden van Laren Klassiek helpen en motiveren ons op topniveau te blijven presteren.

De trouwe vrienden ondersteunen de Stichting Laren Klassiek financieel, zodat er ieder jaar een stevige basis kan worden gelegd voor een Bachttraditie in Laren. Maar ook dank zij onze Vrienden kan er meer betekenis gegeven worden aan het vestigen van een educatief klimaat. Op de scholen en op de kleine podia in Laren waar talent zich verder kan ontwikkelen.

ALS VRIEND VAN LAREN KLASSIEK HEEFT U DE VOLGENDE PRIVILEGES:

  • Twee gereserveerde eerste-rang-kaarten van de Matthäus Passion
  • Speciale VIP-ontvangst en…
  • 4 kaarten voor exclusief Vriendenconcert

BIJDRAGE: vanaf € 300  per jaar

Word hier Vriend van de Stichting Laren Klassiek…

CULTURELE ANBI STATUS

De Stichting Laren Klassiek heeft de culturele ANBI-status. Dit betekent dat de belastingdienst ons fonds erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat klopt, want ons doel én onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk. Voor wie geld aan ons wil schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen. Dus ieder bedrag dat u aan ons overmaakt, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de continuïteit van onze concerten in Laren. Als Vriend van Laren Klassiek of u doneert een periodieke gift en deze voldoen aan een aantal voorwaarden, dan kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Lees hier verder…

Algemene gegevens
Het RSIN Fiscaal nummer van Laren Klassiek is: 817522797
Stichting Laren Klassiek
Postbus 174
1250 AD Laren

LarenKlassiek