Bestuur

Graag stellen wij u de nieuwe voorzitter van Stichting Laren Klassiek voor,
burgemeester van Laren, Nanning Mol.
Nanning is muziek liefhebber en een opera fanaat. Een man met een visie en zeer gemotiveerd om onze stichting duiding te geven en vooruitgang te brengen.

Het bestuur van Stichting Laren Klassiek vlnr:
Leo Janssen, Communicatie
Mariëtte Nieuwboer, Organisatie
Niek Doornberg, Penningmeester
Marijke van de Pas, Secretariaat
Nanning Mol, Voorzitter

STICHTING LAREN KLASSIEK
Postbus 174
1250 AD Laren
Mail: larenklassiek@gmail.com

ANBI-STATUS
De Stichting Laren Klassiek heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid ons fonds erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat klopt, want ons doel én onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk. Voor wie geld aan ons wil schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen. Dus ieder bedrag dat u aan ons overmaakt, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de continuïteit van onze concerten in Laren. Meer weten?

IS MIJN VRIEND-GIFT AFTREKBAAR BINNEN DE IB-AANGIFTE?Ja! U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen aftrek krijgen voor giften aan een instelling die een ANBI beschikking van de Belastingdienst heeft.

DONATIE
Wilt U een donatie doen?
Dat kan via rekeningnummer NL18 RABO 0130 6985 98

LarenKlassiek