Bestuur

Laren,Bestuur,

Het bestuur van Laren Klassiek: vlnr: Niek Doornberg, penningmeester, Leo Janssen, communicatie. Zittend vlnr:  Marijke van der Pas, secretariaat, Mariette Nieuwboer, organisatie en Maria Klingenberg-Klinkhamer, voorzitter.

De Stichting Laren Klassiek, werd op initiatief van oud-wethouder van Cultuur Leo Janssen in 2006 samen met collega-wethouder Maria Klingenberg, penningmeester Gerard Keep,  parochiebestuurder Marc Vos  en gemeenteraadslid Carel van Hest opgericht om in de monumentale Sint Jansbasiliek een traditie  te vestigen met een jaarlijkse uitvoering op Palmzondag van de Matthäus Passion.

STICHTING LAREN KLASSIEK
Postbus 174
1250 AD Laren
Mail: info@larenklassiek.nl

ANBI-STATUS
De Stichting Laren Klassiek heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid ons fonds erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat klopt, want ons doel én onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk. Voor wie geld aan ons wil schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen. Dus ieder bedrag dat u aan ons overmaakt, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de continuïteit van onze concerten in Laren. Meer weten?

IS MIJN VRIEND-GIFT AFTREKBAAR BINNEN DE IB-AANGIFTE?Ja! U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen aftrek krijgen voor giften aan een instelling die een ANBI beschikking van de Belastingdienst heeft.

DONATIE
Wilt U een donatie doen?
Dat kan via rekeningnummer NL18 RABO 0130 6985 98