Stichting

De Stichting Laren Klassiek, werd op initiatief van oud-wethouder van Cultuur Leo Janssen in 2006 opgericht om in de monumentale Sint Jansbasiliek een traditie te vestigen met een jaarlijkse uitvoering op Palmzondag van de Matthäus Passion.
Inmiddels heeft de Stichting met veel succes integrale uitvoeringen gerealiseerd met nationale en internationale solisten begeleid door vermaarde toporkesten als het Amsterdam Baroque Orchestra, het Combattimento Consort Amsterdam, het Orkest van de Achttiende Eeuw, het Amsterdams Baroque Orchestra, en het King’s Choir College Cambridge.
Daarnaast bracht de Stichting Laren Klassiek ‘Messiah’ van Georg Friedrich Händel en verschillende uitvoeringen van Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Verder werd het Stabat Mater van Pergolesi gebracht met Maarten Engeltjes
Uniek was de Kinder-Mattheus door Marieke Koopman en haar vader in een spannende uitvoering voor jong en oud. Deze is zelfs 2x uitgevoerd met vrije toegang voor de kinderen van de BEL scholen.
Voor de Vrienden van Laren Klassiek wordt er elk jaar een zondagmiddagconcert georganiseerd met talentvolle jonge musici. Ambassadeur van de Stichting Laren Klassiek is dirigent Jaap van Zweden

DOEL

Het doel van de Stichting Laren Klassiek is naast het vestigen van een jaarlijkse traditie van de Matthäus Passion, het scheppen van een educatief klimaat waardoor jongeren in het basisonderwijs geïnteresseerd raken in klassieke muziek.

DONATIE

Er zijn verschillende manieren om de Stichting Laren Klassiek financieel te steunen. U kunt belastingvrij schenken of vriend worden.

Wilt U een donatie doen?
Dat kan via rekeningnummer NL18RABO 013 06 985 98.

UW GIFT AFTREKBAAR
VAN INKOMSTENBELASTING

De Stichting Laren Klassiek heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de belastingdienst ons fonds erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
Dat klopt, want ons doel én onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk. Voor wie geld aan ons wil schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI ( www.anbi.nl ) zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen. Dus ieder bedrag dat u aan ons overmaakt, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de continuïteit van onze concerten in Laren. Als uw periodieke gift ( Vriend van Laren Klassiek) voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie…

Het RSIN fiscaalnummer van Laren Klassiek is 817522797.