Word een trouwe vriend

Ja, ik word een trouwe vriend

  • Ik word een trouwe vriend en machtig de Stichting Laren Klassiek hierbij een jaarlijkse bijdrage van mijn rekening af te schrijven.
  • Hierbij machtig ik de Stichting Laren Klassiek om het opgegeven bedrag jaarlijks af te schrijven van rekeningnummer:
  • Mocht u niet akkoord gaan met deze afschrijving dan kunt u binnen 30 dagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank indienen. Intrekking van de machtiging dient schriftelijk te worden gedaan bij Stichting Laren Klassiek.
 

Verificatie