Jan Stulen

Dirigent

Jan StulenJan Stulen is een Nederlandse dirigent met een bijna 50 jarige ervaring in het dirigeren van zeer uiteenlopend repertoire. Daarmee heeft hij zich in binnen- en buitenland een uitstekende reputatie verworven als zeer veelzijdig en vakkundig dirigent. Stulen bezit het vermogen om snel contact te maken met de orkesten die hij leidt, zowel op het artistieke als op het menselijke vlak. Hij dirigeerde een enorm gevarieerd repertoire, van barok tot symfonische jazz met ensembles van zeer uiteenlopende signatuur. Stulen wordt door orkestmusici gewaardeerd om zijn heldere slagtechniek en efficiënte manier van repeteren. Daardoor kan hij zijn muzikale bedoelingen snel en duidelijk overbrengen op de uitvoerende musici.

Jan Stulen werd in 1942 in Amsterdam geboren, waar hij ook studeerde.  In 1961 dirigeerde hij  als student van het toenmalige Amsterdamse Muzieklyceum, nu Conservatorium Amsterdam, zijn eerste openbare concert. Van 1964 tot 1970 was hij in verschillende functies verbonden aan de Städtische Bühnen Münster, Duitsland. Daar deed hij ruime ervaring op in alle geledingen van het muziektheater. In 1970 keerde hij terug naar Nederland om achtereenvolgens chefdirigent van het Nederlands Ballet Orkest (nu Holland Symfonia), muzikaal leider van het Nederlands Danstheater en vaste dirigent van de publieke omroep in Hilversum te worden. In deze functie maakte hij talloze radio- en TV opnames met alle omroep orkesten. Hij dirigeerde jaren lang de TV series “Jonge mensen op het concertpodium” en “Una Voce Particolare”. Daarnaast was hij van 1986 tot 1996 vaste dirigent van het WDR Rundfunk Orchester. In dezelfde periode was hij vaste gastdirigent van het Symfonie Orkest van Vlaanderen. Van 1989 tot 2000 was hij chef van het Deutsches Kammer Orchester Frankfurt am Main.
Dezelfde positie bekleedde hij tot 2003 bij het Nederlands Promenade Orkest te Amsterdam. Ook was hij artistiek adviseur van Opera Forum, nu de Nationale Reisopera. Sinds 2003 is hij vaste dirigent en artistiek adviseur van L’Orchestra Particolare. Hij dirigeert/dirigeerde orkesten en opera gezelschappen in heel Europa, Egypte, Korea, Vietnam en Thailand.

Naast zijn carrière als dirigent heeft Stulen zich  intensief bezig gehouden met het opleiden en begeleiden van jonge dirigenten,  als hoofdvakdocent aan de conservatoria van Maastricht en Rotterdam en als privé- docent. Veel van zijn studenten bekleden vooraanstaande posities in het professionele en semi-professionele muziekleven. Hij heeft in de loop der jaren een onderwijsmethodiek ontwikkeld die zeer gericht is op de individuele mogelijkheden van de student, waarbij de verschillende vaardigheden (partituurstudie, slagtechniek etc.) worden geïntegreerd tot het geheel van “dirigent zijn”. Hij maakt daarbij onderscheid tussen vaardigheden die door training aan te leren zijn, en die specifieke talenten die in beginsel aanwezig moeten zijn, al dan niet latent, om vervolgens ontwikkeld te kunnen worden.

Stulen is van mening dat de verschillende studierichtingen binnen de directieopleiding (symfonisch, blaasensemble, koor) een brede gemeenschappelijke basis hebben. Ook overlappen de genres elkaar: blaasorkesten spelen transscripties van symfonische muziek, in de oratoriumliteratuur komen vocale en instrumentale componenten samen. Hij streeft er naar om de diverse studierichtingen te integreren tot één algemene opleiding met specialisaties. De verschillende onderdelen kunnen elkaar verrijken en stimuleren. Uiteindelijk zijn de principes van het muzikaal leiding geven geldig in alle geledingen van het dirigeervak.